Ju mer tid du spenderar att använda telefonen, desto mer sannolikt kommer du att bli deprimerad. Den genomsnittliga dagliga användningen för deprimerade personer var cirka 68 minuter, medan icke-deprimerade personer var det ca 17 minuter.

Spendera merparten av din tid hemma och det mesta av din tid i färre platser – mätt med GPS-spårning – också är kopplade till depression. Och med en mindre vanlig dag-till-dag schema, lämna ditt hus och kommer att arbeta vid olika tider varje dag, till exempel, också är kopplat till depression.

Baserat på sensordata telefonen kan Northwestern forskare identifiera personer med depressiva symtom med 87 procents noggrannhet.

Klicka här för att komma till länken – Internetakuten tipsar