Nyligen publicerades ett internationellt konsensus om hur datorspelsberoende som definierat i DSM-5 bör bedömas i kliniska utredningar. De nio kriterier som ställdes upp i DSM-5 (varav minst fem behöver vara uppfyllda inom det senaste året för att patienten ska få en diagnos) diskuterades av internationella experter. Experterna gick igenom olika frågeformulär som används för att mäta de olika kriterierna och tog även fram egna frågor, och slutligen röstades den fråga som bäst representerar varje kriterium fram.

Alexandra Mandic skriver mer om detta i artikeln nedan.

Klicka här för att komma till länken Internetakuten tipsar