Att spela och leka på skolgårdar som har naturliga livsmiljöer och träd och inte bara asfalt och fritidsutrustning minskar barnens stress och ouppmärksamhet, enligt en University of Colorado Boulder studie.

”Skolan är verkligen de bästa lägena för en ekologisk modell för hälsa och för att nytja naturens tillgång  som en del av skolans rutin och hälsoåtgärd,” sade Chawla. 

Klicka här för att komma till länken Internetakuten tipsar