New York Times skriver om att Steve Jobs själv begränsade sina barns elektronik i hemmet.

”Mina barn anklagar mig och min fru för att vara fascister. De säger att ingen av deras vänner har samma regler. Det beror på att vi har sett farorna med tekniken i första hand. Jag har sett det på mig själv, jag vill inte se att hända med mina barn.” Steve Jobs

internetakuten tipsar

internetakuten tipsar

Andra artikeln 

20140912-193608.jpg