Seminarium den 2 Oktober kl 14-17
En mycket spännande och lärorik föreläsning med med tre olika föreläsare inom ”Den Nya tidens beroenden”

Teknisk utveckling har inneburit att forskning kring hjärnan och hjärnans belöningssystem kommit långt de senaste 15 åren. Bl.a. har vi kunnat titta in i hjärnan och se vad som pågår. Samtidigt har
den tekniska utvecklingen och vår livstil även skapat ett antal företeelser som kan utvecklas till problem för många människor. Detta har bl.a. inneburit att det varit nödvändigt att utvidga och omdefiniera beroendebegreppet. Idag förstår vi att missbruk och beroende inte bara handlar kemiska substanser som man tillför kroppen, utan även om olika beteenden människor ägnar sig åt.

Läs mer och anmäl dig här!

Ni kan också anmäla ert intresse genom att inboxa info@dataspelsakuten.se

Ses där!