Överanvänder du sociala medier?

Kontrollerar du din ”feed” på Facebook, Twitter, Instagram eller andra sociala nätverk mer än tio gånger om dagen eller blir ditt sociala liv och jobb lidande på grund av all tid du spenderar på nätet? Läs vidare på den här sidan i så fall.

450x_social_media

Sociala medier tillåter oss att hålla kontakten med vänner och familj runt om i världen. Vi har omedelbar tillgång till varandras statusuppdateringar, bilder och videor. Problemet med den nya teknologin är att den har blivit så pass integrerad i våra liv. Vi använder sociala medier flera gånger varje dag och vi förlitar oss på dem som primära källor till information. Det anses nu ofta vara lättare att kommunicera via sociala medier än det är att kommunicera ansikte mot ansikte eller över telefon.

Vad är missbruk av social media?

Människan har till sin natur en stark vilja att känna sig behövd och få uppleva samhörighet till andra. Sociala medier erbjuder ett sätt att göra detta. Idag kan man vara uppkopplad med hela världen tjugofyra timmar om dygnet och trehundrasextiofem dagar om året. Eftersom användandet ofta skapar överväldigande och euforiska känslor, utvecklas det lätt till ett behov.

 

Med en online-personlighet blir det lättare för vissa människor att snabbt få sina sociala och känslomässiga behov tillfredsställda. Även de som har låg självkänsla kan utan att riskera att avvisning, stilla sina behov genom att koppla upp sig på nätet. Den tid som spenderas online blir sällan ifrågasatt och det är där faran för ett eventuellt missbruk ligger.

Sedan surfplattor och smarta mobiltelefoner kom in i bilden, har social media blivit mer lättillgänglig. Detta har gjort att det generella användandet har ökat. Forskning visar att yngre kvinnor som grupp, spenderar speciellt mycket tid på social media.

Hur vet man då när användandet blivit ett missbruk? En oförmåga att vara borta från sociala medier under en viss tid – vanligtvis minst ett dygn – kan ge värdefull information. Individer som lider är ofta inkapabla till att vara utan sina invanda beteenden och/eller ämnen under en längre tid.

Vad är lösningen?

Tekniken har blivit så pass integrerad i våra liv att det är uppenbart att social media inte kommer att försvinna. Därför är det viktigt att istället lära sig kontrollera dessa beteenden och att begränsa tiden på nätet. Vi måste hitta stunder där vi kopplar bort oss från den digitala världen och ger oss tid att njuta av livet och människorna omkring oss.

Om social media har en negativ inverkan på ditt eller någon närståendes liv, kan detta vara tecken på ett missbruk. Kontakta oss på internetakuten för ett första rådgivningsmöte.