Om Internetakuten

Internetakuten erbjuder föreläsningar och utbildningar kring digital stress och i vissa fall coaching och terapi för att skapa en balans i vardagen. Vår mottagning finns i Stockholm.

Att komma till insikt om att ditt eget eller någon närståendes beteende är ett problematiskt missbruk är inte lätt. Det vet vi på Internetakuten, för vi har egen erfarenhet och lyckas bryta det med rätt behandling. För oss är det viktigt att verkligen lyssna och få ett helhetsgrepp om människans unika problem och deras bakomliggande orsaker. Tillsammans tar vi sedan fram en behandlingsplan som leder till en mer hälsosam livsstil. Internetakuten bedriver psykosocialt förändringsarbete med barn, ungdomar och vuxna – inte sällan med hela familjer. Negativa beteenden bryts med copingstrategier, motiverande samtal och meningsfulla fritidsaktiviteter.
Vi som jobbar här har som minimum avklarat Steg 1-utbildning i integrativ psykoterapi (eller det som motsvarar det) vilket innebär en kombination av olika väl beprövade och evidensbaserade terapiformer. Vi utgår från KBT, schematerapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), MI (Motiverande samtal), tolvstegsprogrammet (Minnesotamodellen) och familje-nätverksterapi.

Våra terapauter

Våra terapeuter har många års erfarenhet av missbruks- och beroendeproblematik. Samtliga är försäkrade, går ständigt under handledning och följer etiska regler.

Patrik Wincent
Patrik WincentVD
Auktoriserad terapeut och föreläsare med många års erfarenhet kring arbeten med missbruks- och beroendeproblematik. Patrik är en populär föreläsare inom ämnen som rör olika sorts digitala beroenden så som av dataspel, cybersex och sociala medier.

Tuula Wallsten
Tuula WallstenBehandlingschef, Chefläkare, med. Dr
Specialist i psykiatri samt chefläkare och överläkare, jobbar även med forskning och undervisar.

Våra Samarbetspartners

[rev_slider samarbeten_slider]

Media

Internetakuten och Dataspelsakuten har medverkat i olika media för att prata om internetmissbruk. Klicka nedan för att läsa artiklarna!